Συνθέσεις με ξύλα και ανακυκλωμένα υλικά, χρώμα και κεραμικά στοιχεία από το εργαστήρι μας.