Το εργαστήρι στη Μύρινα Λήμνου

Το εργαστήρι μας στο χωριό, Σαρδές Λήμνου.

Εργαστήρι “Χειροπλάθι”
Π.Κυδά 55, Μύρινα
Λήμνος 81400

& Σαρδές
Λήμνος 81400
………………………………………..
Τ: 2254022528
Τ:6977228533

email: xeiroplathi#gmail.com